ลิลลี่ซูวิเนีย จำหน่ายสินค้าส่ง-ปลีก

������������������������������

ภาพสามมิติสามารถแสดงให้เห็นพื้นผิวของชิ้นงานได้ครบทั้งสามมิติในภาพเดียวกัน คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง

เป็นภาพสามมิติที่มีความสวยงาม และลักษณะคล้ายของจริงมากที่สุดเป็นภาพสามมิติที่นิยมมาก

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ