ลิลลี่ซูวิเนีย จำหน่ายสินค้าส่ง-ปลีก

������������������������������ ������������

งานแกะสลักไม้ เป็นงานฝีมือของชาวบ้านที่เกิดจากการเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว เศษไม้ชาวบ้านนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ด้วยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแกะสลักเศษไม้ให้เป็นรูปแบบต่าง ๆตามต้องการ แล้วนำมาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น งานแกะสลักไม้เป็นงานฝีมือของชาวบ้านงานฝีมือเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ศิลปะการแกะสลักไม้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ตกทอดสืบต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ไม้คือวัสดุที่ใช้มากที่สุดไม้ที่ใช้ในการแกะสลักมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดให้ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสีสันและลวดลายของไม้
ไม้สัก เป็นไม้ที่นิยมใช้ในการแกะสลักมากที่สุดเพราะมีผิวละเอียดและลายไม้สวย
ไม้ชิงชัน เป็นไม้ที่นิยมมากเช่นเดียวกัน
ไม้โมกมัน เป็นไม้ที่นิยมกันพอสมควรเพราะราคาถูกและลวดลายไม้สวยงาม
ไม้ฉำฉา เป็นไม้ที่นิยมกันพอสมควรเพราะราคาถูกที่สุด ผลิตง่ายเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน แม้ว่าลวดลายจะไม่สวยเท่าไม้อื่น ๆ
แสดง 1-12 จาก 26 รายการ